De Olympia regels

Voor sportiviteit en respect!
GC&FC Olympia wil alle leden, vrijwilligers en bezoekers de mogelijkheid bieden om te genieten van de voetbalsport. Een vereniging waar iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht de voetbalcapaciteiten en culturele achtergrond. Wij willen een actieve, bruisende en sportieve vereniging zijn met een goede organisatie en een prettige sfeer.
Voor GC&FC Olympia is het van groot belang om duidelijke afspraken met elkaar te maken over hoe wij omgaan met elkaar, met onze spullen en met de accommodatie. Door de ingebruikname van de nieuwbouw is het nodig om enkele nieuwe gebruiksregels in te voeren. Een goede gelegenheid om alle huisregels en gedragsregels van Olympia nog eens op een rij te zetten.
Wij hebben de gedragsregels in drie groepen verdeeld. De Olympia huisregels, de algemene gedragsregels, en de voetbalgerelateerde gedragsregels. De regels gelden voor alle leden van GC&FC Olympia, vrijwilligers, spelers, ouders en bezoekers aan ons sportcomplex, want iedereen moet plezier kunnen beleven aan de voetbalsport en de gezelligheid daar omheen.
De afspraken voor het gebruik van ons sportcomplex zijn vastgelegd in zogenaamde Olympia huisregels. Olympianen komen deze regels na en spreken zo nodig elkaar er op aan. Je kunt de regels terugvinden op de onze website. Hier onder volgen de huisregels.

Met sportieve groet,
Het bestuur van GC&FC Olympia

OLYMPIA HUISREGELS

Gebruik sportcomplex en kantine

 • De auto wordt niet op het terrein geparkeerd.
 • De auto wordt niet op het fietspad én niet voor het toegangshek van Olympia geparkeerd.
 • De fietsen en scooters staan in de fietsenstalling.
 • De doorgang naar de velden en de kantine wordt altijd vrijgehouden (doorgang voor hulpdiensten).
 • Alleen de spelers, teambegeleiders, ouders van pupillen en scheidsrechters, die voor hun wedstrijd komen, hebben toegang tot de kleedkamers.
 • Ieder die gebruik maakt van de kleedkamers gaat daar netjes mee om en ruimt die na het gebruik op. Een half uur na de wedstrijd of training moet de kleedkamer weer leeg en schoon zijn.
 • De tassen gaan in het tassenrek.
 • Spelers en trainers met voetbalschoenen hebben alleen toegang tot de begane grond.
 • In de kantine zijn voetbalschoenen verboden.
 • Afval gaat in de afvalbakken en niet op de grond. We houden ons complex schoon!
 • Roken alleen buiten het gebouw en niet op de velden. Sigarettenpeuken gaan in de asbakken.
 • Alcoholische drank alleen boven de 18 en in de kantine of op het terras; binnen de vastgestelde tijden; niet op de tribune en niet in de kleedkamers (ga gezellig naar de kantine!).
 • Glazen en glazen flessen blijven in de kantine.
 • Toeschouwers bij wedstrijden blijven achter de hekken/reclameborden.
 • De sluitingstijden van het clubhuis worden vooraf bepaald door het bestuur, duidelijk aangegeven en dienen door alle aanwezigen gerespecteerd te worden.
 • De aanwijzingen van officials van GC&FC Olympia worden opgevolgd.
 • Het niet opvolgen van de huisregels kan als wangedrag aangemerkt en vervolgens bestraft worden.